Vedlikehold boligmassen

Fasadeprosjekt 2010
I løpet av perioden 2010-2011 ble fasadene på samtlige hus i boligselskapet renovert og malt. Ca. 50% av overfalser og vinduer ble skiftet.

Fasadeprosjektet 2010