Rabattavtaler

Landås Boligselskap er medlem av  Bergen Huseierforening. Ved aksjonærens fremvising av kvittering for betalt medlemskap (lånes ut ved å kontakte vaktmester), gjelder rabatter hos de tjenesteytere som Huseierforeningen til enhver tid har avtale med.

NB: Husk å melde fra om rabattkravet før det faktureres, men gjerne etter at du vet hva ordinær pris er.

Hvis du lurer på hvilke håndverkere og andre tjenesteytere Landås Boligselskap benytter seg av, kan du ta kontakt med vaktmester Lasse for informasjon.