Vaktmester

Navn:
Funksjon:
Hovedfokus:
Lars Jacob Rognaldsen
Vaktmester
Forvaltning av boligmasse og eiendom
E-post:
Mobil:
Telefon:
Fax:
lbs-as@online.no
415 13 863
55 29 01 34
55 29 94 28
Verksted og kontor:
Kontortid:
Bekkesvingen 4, kjellerinngang
07.00-15.00 (14.00 Ved avspasering)