Styret

Styreleder Styremedlem
Navn:
Adresse:
Mobil:
E-Post:
Anders Vikan Sæbø
Vognstølen 37
947 85 557
styret@landas-boligselskap.no
Navn:
Adresse:
Mobil:
E-Post:
Ann Kristin Skadberg
Bekkesvingen 8
971 79 743
styret@landas-boligselskap.no
Styremedlem Styremedlem
Navn:
Adresse:
Mobil:
E-Post:
Trude Eiane Vatne
Bekkeveien 15
900 80 925
styret@landas-boligselskap.no
Navn:
Adresse:
Mobil:
E-Post:
Jens Knabben
Bekkesvingen 5B
948 13 883
styret@landas-boligselskap.no
Varamedlem
Navn:
Adresse:
Mobil:
E-Post:
Caridad Delgado Olivero
Bekkesvingen 6

styret@landas-boligselskap.no