Nøkkelinformasjon

Landås Boligselskap har i alt 87 aksjeleiligheter, fordelt på 16 frittliggende hus og hus i rekker. Selskapet ble stiftet 7. mai 1946. Byggeperioden var fra 1946 til 1950. Selskapet har eiende tomt på ca 15 mål, der plener, lekeplass og beplantet areal utgjør ca 7 mål. Eiendommen og boligmassen forvaltes av heltidsansatt vaktmester.

Styret består av styreformann, tre styremedlemmer og ett varamedlem. Valgordingen sikrer kontinuitet i styrets sammensetning.

Selskapsform
Landås Boligselskap er et aksjeselskap med i alt 87 aksjer. Selskapet har egne vedtekter. Generalforsamlingen er høyeste myndighet, og selskapet drives av et styre valgt blant aksjonærene.

Regnskapsførsel
Selskapets regnskapsfører som også er kontaktperson ved leilighetsoverdragelser / pant og gjeldsnoteringerer, er Devolds Regnskapskontor. Se kontaktinformasjon.

Husenes adresser
Selskapet tilhører gårdsnr. 161 og bruksnr. 133 og har følgende adresser:

  • Bekkesvingen 1, 3, 3A, 3B, 4, 5, 5A, 5B, 6, 8
  • Bekkeveien 15 og 16
  • Vognstølen 31, 33, 35, 37