Boligmassen 2003

Bildeserien nedenfor er tatt 22. juni 2003 og dokumenterer boligmassen (16 hus) og deler av utearealer. Selskapet gjennomfører i 2003 – 2004 takomlegging av hele boligmassen, med omlegging av Vossa-skifer og utskifting av underliggende papp, samt takhetter m.m. Arker tekkes på nytt.  (Entreprenør er Unneland og Juvik). Ferdigstilt per mars 2004.

I utearealer inngår blant annet grøntområder og lekeplass. Grøntarealer og boligmasse vedlikeholdes av vaktmester.

God tur i et trivelig bomiljø!