Varsel om tidspunkt for ordinær generalforsamling i Landås Boligselskap AS

Til aksjonærene
Varsel om tidspunkt for ordinær generalforsamling i Landås Boligselskap AS

Tirsdag 13. April 2021 klokken 18:00, digitalt møte

Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende innen søndag 28. Mars 2021 klokken 18.00. Sakspapirer til generalforsamlingen vil bli lagt i aksjonærenes postkasser sammen med innkallingen. Dette skjer senest 14 dager før generalforsamlingen holdes.

Med vennlig hilsen på vegne av styret i Landås Boligselskap AS
Jens Knabben
Styreformann