Avfallshåndtering

Restavfall:
Vi har en utfordring vedrørende restavfall. På grunn av fulle, åpne containere ved Bekkesvingen, er jeg redd vi mater og legger til rette for gnagere vi helst ikke vil ha i området. Bosset/restavfallet må fordeles i containerne slik at lokkene fungerer slik de skal.
Det er god kapasitet med 6 containere (+ 2stk. ved Bekkeveien 15) for restavfall så lenge de brukes til det de er ment for.

Papp og papir:
Vi har 4 containere til dette formålet. For at papp og papir skal kunne gjenvinnes bør det være så tørt som mulig. Fordeles det jevnt på alle fire containerne (og BIR henter etter oppsatt plan) skal lokkene også her kunne lukkes helt igjen.

Plast:
Plast kan leveres i plastdeponiet, rommet ved siden av garasjene. Hoveddørsnøkkelen din passer også til denne døren.
Er oppsamlingssekken full, vennligst bytt sekk.

Vennlig hilsen
Vaktmester Lasse