Styregodkjenning ved fremleie av boligselskapets leiligheter

Styret minner om at det er krav om styregodkjenning ved fremleie av boligselskapets leiligheter jf. Vedtektene pkt. 9. For å sikre stabile boforhold og begrense tilgangen til fellesområdene er det ikke ønskelig med utleie med hyppig skifte av leietaker.

Mvh. Styret i Landås boligselskap AS.

§ 9 Framleie er ikke tillatt uten at det på forhånd er innhentet samtykke fra styret. Styret kan fastsette bestemte betingelser i hvert tilfelle. Bestemmelser i lov om Borettslag, kap. 5, §§ 5-4 til 5-6, gjelder også i forholdet mellom selskapet og aksjonærene.