Ekstraordinær generalforsamling er avlyst

Styret viser til tidligere melding om ekstraordinær generalforsamling den 10.01.2017. Den planlagte generalforsamlingen er med dett avlyst.

Generalforsamlingen var ment for å godkjenne kjøp av fellesarealer. Siden innkallingen er det imidlertid oppstått en sak med plan og byggesaksavdelingen i Bergen Kommune vedr. muligheten for å innlemme fellesareal på loft til eksisterende loftsleiligheter. Det vil av den grunn være lite hensiktsmessig å avholde den planlagte generalforsamlingen på det nåværende tidspunkt.

Nærmere informasjon om saken vil bli gitt på ordinær generalforsamling som normalt avholdes i slutten av april.

Mvh.

Styret i Landås Boligselskap