Varsel om tidspunkt for EKSTRAORDINÆR generalforsamling i Landås Boligselskap AS

Generalforsamlingen holdes:

Tirsdag 10.Januar 2017 klokken 18:00 i møtelokalet i Bekkesvingen 5

Saken som behandles her er salg av fellesareal i Bekkesvingen 8 og Vognstølen 33.
Den ordinær Generalforsamling for 2017 er planlagt for April.
Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende innen tirsdag 20.12.2016 klokken 18.00.
Sakspapirer til generalforsamlingen vil bli lagt i aksjonærenes postkasser sammen med innkallingen. Dette skjer senest 14 dager før generalforsamlingen holdes.

Med vennlig hilsen på vegne av styret i Landås Boligselskap AS

Jens Knabben
Styreformann