Varsel om tidspunkt for ordinær generalforsamling i Landås Boligselskap AS

Varsel om tidspunkt for ordinær generalforsamling i Landås Boligselskap AS

Generalforsamlingen holdes:

Onsdag 20.april 2016 klokken 18:00 i møtelokalet i Bekkesvingen 5

Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende innen onsdag 06.april 2016 klokken 18.00.
Sakspapirer til generalforsamlingen vil bli lagt i aksjonærenes postkasser sammen med innkallingen. Dette skjer senest 14 dager før generalforsamlingen holdes.

Med vennlig hilsen på vegne av styret i Landås Boligselskap AS

Jens Knabben
Styreformann